Sinh Viên Tình Nguyện Hàm Rồng
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Quy chế hoạt động của Đoàn Sinh viên Tình nguyện Hàm Rồng

Go down

Quy chế hoạt động của Đoàn Sinh viên Tình nguyện Hàm Rồng Empty Quy chế hoạt động của Đoàn Sinh viên Tình nguyện Hàm Rồng

Bài gửi by peterboy1810 4/8/2022, 3:50 pm

BLL ĐỒNG HƯƠNG THANH HÓA TẠI HÀ NỘI
ĐOÀN SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN HÀM RỒNG.
Số: 01/2010/NQ-HR
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN HÀM RỒNG
Điều 1: Tên gọi
1. Tên chính thức: ĐOÀN SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN HÀM RỒNG.
2. Email: doansvtnhamrong@gmail.com
3. Website:
- http://doansvtnhamrong.com/
- http://svtnhamrong.vicongdong.vn/
4. Logo:
Điều 2: Mục đích, tiêu chí hoạt động
1. Nhằm nối kết những người cùng quê hương Thanh Hóa đang học tập, công tác tại một số trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2. Tạo lập và duy trì tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó lâu dài và thắt chặt tình yêu quê hương, đất nước.
3. Trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, trong cuộc sống, thăm hỏi khi đau ốm, gặp rủi ro.
4. Tổ chức và hưởng ứng các phong trào hoạt động xã hội mang ý nghĩa thiết thực. Tạo mối liên hệ, giao lưu, học hỏi giữa Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng với các tổ chức, đoàn thể khác.
5. Góp phần duy trì và phát huy truyền thống hiếu học, vượt khó, ý thức phấn đấu vươn lên của nhân dân quê hương Thanh Hóa.

Điều 3: Điều kiện thành viên chính thức
1 Người có quê quán, sinh quán tại Tỉnh Thanh Hóa đang học tập, công tác tại các trường Đại học, Cao đẳng, cơ quan trên địa bàn Hà Nội.
2. Tán thành và tuân thủ các quy định của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng, tự nguyện tham gia vào Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng.
3. Tích cực tham gia sinh hoạt và hưởng ứng các chương trình hoạt động của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng.
4. Đóng quỹ đầy đủ, đều đặn, đúng hạn.
5. Những tổ chức, cá nhân không phải là người quê hương Thanh Hóa mà có công đóng góp, xây dựng Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng được xét kết nạp làm thành viên chính thức.
6. Thành viên Ban chấp hành: Thành viên Ban chấp hành của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng là thành viên chính thức, có nhiệt tình, uy tín và năng lực; được bầu ra từ Đại hội thường niên của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng.
7. Kết nạp thành viên mới: Điều kiện để kết nạp thành viên mới thành thành viên chính thức: Đảm bảo các khoản 1;2;3;4;5 của điều này; Có đơn đăng kí thành viên chính thức ( có mẫu chung); Có thời gian sinh hoạt trong Đoàn SVTN ít nhất là hai tháng;
BCH sẽ xem xét và quyết định kết nạp.

Điều 4: Quyền lợi, nghĩa vụ của thành viên
1. Quyền lợi:
a) Được sinh hoạt, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết mỗi công việc của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
b) Được đề cử, ứng cử vào Ban Chấp hành.
c) Được tham gia các chương trình hoạt động do Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng tổ chúc hoặc phối hợp tổ chức.
d) Được bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trong hoạt động của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng.
e) Được khen thưởng về những kết quả hoạt động đóng góp chung cho Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng.
2. nghĩa vụ:
a) Tôn trọng và thực hiện đúng các Nội quy, Quy định của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng.
b) Tuyên truyền, mở rộng ảnh hưởng, uy tín của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng; vận động tổ chức, cá nhân khác tham gia hưởng ứng các hoạt động của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng.
c) Củng cố khối đoàn kết nội bộ, tham gia và hỗ trợ nhau trong mọi hoạt động của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng. Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng quỹ, đóng quỹ đầy đủ và đúng hạn.
d) Bảo vệ uy tín của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng, và các thành viên. Không được nhân danh Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng trong các quan hệ giao dịch, trừ khi dược Ban Chấp hành phân công.
e) Góp ý xây dựng và phát triển Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng.

Điều5: Nguyên tắc tổ chức
1. Tự nguyện.
2. Tự quản.
3. Hiêp thương dân chủ.
4. Phối hợp và thống nhất hành động.

Điều 6. Đại hội thường niên và thời gian sinh hoạt định kỳ
1. Đại hội thường niênlà cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng. Đại hội thường niên họp một năm một lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu.
Đại hội thường niên có nhiệm vụ và quyền hạn:
a) Thông qua báo cáo của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng nhiệm kỳ qua.
b) Thảo luận và biểu quyết phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng nhiệm kỳ tới.
c) Bổ xung thành viên mới hoặc Ban Chấp hành mới của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng.
d) Sửa đổi hoặc bổ sung các Quy định của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng.

2. Trường hợp đặc biệt, Ban chấp hành có quyền đề nghị triệu tập Đại hội đại biểu và sẽ có thẩm quyền như Đại hội thường niên.
Các quyết định trong Đại hội thường niênphải có sự đồng ý của hơn ½ số đại biểu có mặt. Trường hợp sửa đổi các quy định của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng phải có sự đồng ý của hơn 2/3 tổng số đại biểu có mặt.

3. Đoàn SVTN Hàm Rồng họp thường xuyên 2 lần một tháng. Các cuộc họp phải đảm bảo sự có mặt của 75% số thành viên chính thức.
Thời gian họp: 17h00 thứ Bảy của tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng.

4. Các quy định của buổi họp:
- Đúng giờ.
- Tuân thủ sự điều hành của người chủ trì cuộc họp.
- Hạn chế sử dụng điện thoại khi họp; tắt máy hoặc để điện thoại ở chế độ yên lặng khi họp.
- Không nói chuyện riêng, không làm việc riêng trong buổi họp.
- Không nói tự do, có ý kiến phải giơ tay mới được phát biểu.
- Tích cực thảo luận, phát biểu ý kiến để xây dựng nội dung buổi họp.
- Có thái độ, hành động và cư xử lịch sự, có văn hóa, mang tính truyền thống của Đoàn ở trước, trong và sau buổi họp.
( Các trường hợp vắng mặt hoặc xem như vắng mặt 2 buổi liên tiếp sẽ bị phạt tiền từ 5000đ trở lên; Không chấp nhận bất cứ lý do vắng mặt nào).

Điều 7: Cơ cấu tổ chức
1. Ban Chấp hành.
- Ban Chấp hành do Đại hội thường niên bầu ra.
- Ban Chấp hành điều hành mọi hoạt động của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng giữa 2 kỳ Đại hội. Số lượng Ban Chấp hành do Đại hội quyết định nhưng phải đảm bảo có đủ một Trưởng Đòan; các Phó Đoàn; các ủy viên Ban Chấp hành; Thư ký.
- Ban Chấp hành họp 1 tháng một lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu. Sau phiên họp, Ban Chấp hành có nhiệm vụ thông báo đến Thành viên kết quả phiên họp.
- Nhiệm kỳ Ban Chấp hành là 1 năm.

2. Các tổ chức chuyên môn của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng.
Các tổ chuyên môn của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng gồm 5 Ban sau:
Ban Tổ chức sự kiện;
Ban Tài chính và hậu cần;
Ban Văn – Thể - Mỹ;
Ban Đối nội – Nhân sự.
Ban Đối ngoại;
Các Ban có cơ cấu gồm một trưởng ban; các phó ban và các thành viên chuyên trách khác ( Có Hướng dẫn về tổ chức và nhiệm vụ quyền hạn kèm theo).
Các ban phải có sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong hoạt động; và chịu trách nhiệm báo cáo trước Ban chấp hành và Đại hội thường niên.
Các bộ phận chuyên môn khác sẽ được thành lập khi có nhiệm vụ mới, cần thiết mà các bộ phận chuyên môn hiện có không thể đảm nhiệm.

Điều 8: Nhiệm vụ; quyền hạn của Ban chấp hành
1. Tổ chức thực hiện các Quyết định đã được Đại hội thường niên thông qua.
2. Chuẩn bị công tác nhân sự và bầu cử Ban chấp hành mới trong Đại hội thường niên.
3. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hoạt động của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng hàng năm, theo nhiệm kỳ.
4. Soạn thảo Báo cáo tổng kết, dự toán và quyết toán tài chính hàng năm; xây dựng phương hướng, mục tiêu, giải pháp hàng tháng, hàng quý và cả nhiệm kỳ.
5. Chuẩn bị văn kiện Đại hội thường niên, triệu tập Đại hội nhiệm kỳ và bất thường.
6. Xét khen thưởng các thành viên có thành tích tốt trong học tập và tham gia tích cực trong hoạt động của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng.
Chấn chỉnh và xem xét kỷ luật các thành viên vi phạm.
7. Xây dựng và duy trì Website ( dự kiến) của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng tạo nên mối liên hệ, trao đổi giao lưu giữa các thành viên.
8. Phổ biến hoạt động của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng, thông tin tình hình kinh tế - xã hội của quê hương.
9. Xem xét tư cách thành viên và quyết định kết nạp thành viên mới.

Điều 9: Các khoản thu
1. Phí Thành viên gồm phí gia nhập Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng và phí xây dựng quỹ hoạt động thường xuyên. Mức phí do Ban chấp hành quyết định bằng văn bản.
2. Các khoản thu từ các tổ chức cá nhân tài trợ, ủng hộ.
3. Các khoản thu khác.

Điều 10: Các khoản chi
1. Chi phí tổ chức các buổi sinh hoạt, Đại hội, các hoạt động khác cho Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng.
2. Chi phí cho hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ các Thành viên khi ốm đau, gặp rủi ro.
3. Chi cho khen thưởng, cấp học bổng.
4. Chi cho các hoạt động từ thiện, cứu trợ.
5. Chi phí hỗ trợ công tác của Ban Chấp hành.

Điều 11: Quản lý, sử dụng và thông tin tài chính.
1. Tài chính của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng được Ban Chấp hành phân công cho Ban Tài chính quản lý. Được sử dụng khi có sự nhất trí của Ban Chấp hành.
2. Không sử dụng tài chính của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng vào các mục đích kinh doanh, cho vay, cho mượn, kí gửi, cầm cố, thế chấp khi chưa có sự đồng ý của Ban chấp hành.
3. Các thông tin liên quan đến tình hình tài chính của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng sẽ được công khai tại các kỳ họp, các kỳ Đại hội và được đăng trên website của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng.

Điều 12: Các hình thức động viên và chấn chỉnh hoat động của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng.
1. Căn cứ vào đóng góp và hoạt động của từng thành viên, Ban Đối nội – Nhân sự đề xuất hình thức khen thưởng, động viên kịp thời, phù hợp theo quy định của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng, Ban Chấp hành xem xét và quyết định khen thưởng.
2. Các thành viên khi có các biểu hiện ảnh hưởng uy tín và hoạt động của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng sẽ có các hình thức chấn chỉnh sau:
- Nhắc nhở trước Ban Chấp hành .
- Nhắc nhở trước toàn thể Thành viên.
- Nếu tái phạm hoặc vi phạm với mức độ nghiêm trọng sẽ có các hình thức kỷ luật sau: cắt quyền biểu quyết để quyết định các hoạt động của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng; cắt quyền tham gia một số hoặc tất cả các hoạt động của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng có thời hạn hoặc vĩnh viễn; Phạt tiền từ 5.000đ đến 50.000đ, tùy mức vi phạm ( có thể kết hợp nhiều hình phạt cho một hành vi vi phạm).

Điều 13: Quy định về Đồng phục.
1. Đồng phục của Đoàn SVTN Hàm Rồng là Áo xanh Tình nguyện, có in Logo và tên Đoàn.
2. Tất cả các thành viên chính thức phải mặc Đồng phục của đoàn khi tham gia các cuộc họp, các buổi sinh hoạt chính thức của Đoàn.
3. Chỉ sử dụng Đồng phục của Đoàn khi tham ra các hoạt động của Đoàn SVTN Hàm Rồng hoặc trong các trường hợp được Đoàn cho phép, không cho mượn Đồng phục hay sử dụng vào các mục đich khác.
4. Đồng phục phải mặc ngay ngắn, gọn gàng, gài đủ cúc và sơ vin; bảo quản sạch sẽ, không bị nhàu nát, rách hay bị mờ tên, logo của Đoàn.

Điều 14: Thi hành quy định của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng.
1. Quy định này gồm có 14 điều, đã được Đại hội thường niên của Đoàn Sinh viên tình nguyện Hàm Rồng vào ngày 25 tháng 11 năm 2010 thông qua. Và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2010.
2. Tất cả thành viên chính thức của Đoàn SVTN Hàm Rồng thực hiện nghiêm túc quy định này.
3. Ban Chấp hành và Ban Đối nội – nhân sự, cùng các bộ phận chuyên môn liên quan có trách nhiệm hướng dẫn thi hành quy định này.
4. Việc sửa đổi, bổ sung phải có sự thống nhất của ít nhất 75% thành viên chính thức.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010.
TM.ĐOÀN SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN
HÀM RỒNG
TRƯỞNG ĐOÀN

Lê Bá Mai

peterboy1810

Tổng số bài gửi : 23
Join date : 01/06/2012

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết